Ziekmelden, verlof en verzuim

Verlof en verzuim

Alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar zijn volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen vanuit de wet op de leerplicht. Als kinderen niet op school zijn en er is geen geldige reden voor, dan noemt men dat ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind vaker ongeoorloofd heeft verzuimd, kan de leerplichtambtenaar u een boete opleggen en/of andere maatregelen nemen. Het is dus belangrijk dat u doorgeeft waarom uw kind afwezig is.

Ziekmelden >

Ongeoorloofd verzuim >

Afwezigheid buiten de vakanties >

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is en gebruik maakt van het leerlingenvervoer, belt u eerst de vervoerder om door te geven dat uw kind ziek is en geen gebruik zal maken van het vervoer. Daarna belt u vóór 08.30 naar de school om door te geven dat uw kind ziek is. U kunt uw kind op school ook ziekmelden via Social Scools. Dit is een online omgeving. Uw ziekmelding komt dan direct bij de leerkrachten van uw kind terecht. Voor de duidelijkheid, afmelden via Social Scools is niet bedoeld om het leerlingenvervoer af te zeggen. Dit blijft u telefonisch, bij het leerlingenvervoer zelf doen. Als uw kind weer beter is belt u nogmaals met de vervoerder, zodat uw kind weer naar school gebracht kan worden. Het telefoonnummer van de school is: 070 – 321 14 59

Ongeoorloofd verzuim

Alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar zijn volgens de wet verplicht om onderwijs te volgen. Dit is geregeld vanuit de wet op de leerplicht. Als kinderen niet op school zijn en daar is geen geldige reden voor, dan noemt men dit ‘ongeoorloofd verzuim’. Wij zijn als school verplicht om dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind vaker ongeoorloofd heeft verzuimd, kan de leerplichtambtenaar u een boete opleggen en/of andere maatregelen nemen. Het is dus belangrijk dat u doorgeeft waarom uw kind afwezig is. Het gebeurt weleens dat een leerling ’s ochtends niet op school is en er geen ziekmelding is. In dit geval bellen wij naar huis om te informeren waarom de leerling niet op school is. Als hier geen geldige reden voor is, vragen we u om uw kind alsnog naar school te brengen. Bij vaak en langdurig verzuim moet de school ook een melding maken in de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel, waarin begeleiders, leerkrachten en hulpverleners een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij zich zorgen over maken, zodat er op tijd effectieve en gecoördineerde hulp kan worden geboden.

Afwezigheid buiten de vakanties

Verlof buiten de schoolvakanties voor uw kind, bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis of doktersbezoek, moet u bij de directie aanvragen. U kunt hiervoor het Aanvraagformulier verlof gebruiken. Wij kijken naar uw aanvraag met behulp van de richtlijnen die gelden voor de leerplicht. Als u geen toestemming vraagt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim en moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar. Als u dus verlof wilt buiten de schoolvakanties, vraag dit dan eerst aan voordat u iets afspreekt, dat voorkomt teleurstellingen. De leerplichtinspectie controleert alle vrijstellingen heel nauwkeurig. Een aantal richtlijnen zijn:

  • Een verzoek om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties kan één keer per jaar worden verleend.
  • Het mag niet gaan om de eerste 2 weken van het schooljaar.
  • Het beroep van één van de ouders moet verhinderen dat binnen de schoolvakanties op vakantie kan worden gegaan. Er is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van een beroep waarbij niet in één van de schoolvakanties minstens 2 weken vakantie kan worden opgenomen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Een verzoek voor 2 weken vakantie buiten de schoolvakantie zal daarom in principe worden afgewezen.