ZMOK en ZMOLK

De Blokpoelschool wordt bezocht door twee typen leerlingen:

ZMOK-leerlingen en ZMOLK-leerlingen.

ZMOK staat voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen.
ZMOLK betekent Zeer Moeilijk Opvoedbare (en moeilijk) Lerende Kinderen.
Bij ZMOLK-leerlingen is naast een gediagnosticeerde gedragsstoornis ook sprake van een benedengemiddeld of laag intelligentieniveau. Veel kinderen die in aanmerking komen voor ZMOLK hebben bovendien te maken met een forse leerachterstand.

Onze school heeft vier ZMOLK groepen. Dit zijn de groepen Brons, Zilver, Goud en Platina. In een
ZMOLK groep zitten maximaal 12 leerlingen. Daarnaast zijn er zeven ZMOK groepen, dit zijn de groepen 3 t/m 8. In een ZMOK groep zitten maximaal 15 leerlingen. Leerlingen worden zoveel mogelijk op basis van hun onderwijsbehoeften in een groep geplaatst.

Voor de plaatsing ZMOLK-leerlingen is vanaf augustus 2017 een categorie midden TLV (toelaatbaarheidsverklaring) nodig.