Regels en afspraken

De leerlingen van de Blokpoelschool weten graag waar ze aan toe zijn. Ze hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en geen onderhandelingsruimte.
Wanneer deze ruimte er wel is, ontstaat er een gevoel van onveiligheid. Hierdoor ontstaan veelal de gedragsproblemen. Deze specifieke eigenschap is kenmerkend voor leerlingen op de Blokpoelschool. Het past bij hun ondersteuningsbehoefte en is vaak de reden dat het op andere scholen niet lukt om tot spelen en leren te komen.
Vanuit deze ondersteuningsbehoefte zijn er verschillende schoolregels opgesteld, die de rust en veiligheid binnen de school helpen te bewaren.
We hanteren de regels strikt en verwachten dat ouders hun kinderen helpen zich aan die regels te houden: thuis, op straat en ook op school. Alle medewerkers van de school spreken alle leerlingen aan op hun gedrag wanneer dit nodig is.
Naast onderstaande, algemeen geldende regels, worden aan het begin van een nieuw schooljaar in elke groep specifieke regels gemaakt die gelden in de desbetreffende groep. Dit wordt uitgebreid besproken met de leerlingen.

Structuur

 • Je bent om 08.25 uur op school.
 • Het is rustig in de school.
 • Er mag alleen gegeten en gedronken worden in de klas.
 • Je gaat netjes met alle spullen om.
 • Aan het einde van de schooldag mogen jarige leerlingen rondgaan langs de klassen met hun traktatie.

Gedrag

 • Je hebt respect voor elkaar en voor elkaars mening en eigendommen.
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen.

Begrenzing

 • De leerlingen lopen in een rij door de school.
 • In deze rij is het stil.
 • Je mag de school/het plein alleen verlaten met toestemming van de leerkracht.
 • Je lost problemen op door erover te praten.
 • Je gebruikt de taal netjes.

Veiligheid

 • Je mag alleen met toezicht in een lokaal of ruimte zijn.
 • De voordeur is altijd gesloten (niet op slot) vanwege de veiligheid van de leerlingen en mag alleen door volwassenen geopend worden.

Ook voor ouders gelden een aantal afspraken.
Deze zijn:

 • Ouders mogen alleen op afspraak met een teamlid in de school/klas komen.
 • De voordeur is altijd gesloten (niet op slot) vanwege de veiligheid van de leerlingen.
 • De leerkrachten zijn voor en na schooltijd bereikbaar, maar niet onder schooltijd omdat zij dan alle aandacht nodig hebben voor de leerlingen.