Privacy

U kunt er vanuit gaan dat wij op school zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van kinderen, ouders en medewerkers. De Haagse Scholen, waar wij deel van uitmaken, heeft privacybeleid geformuleerd met als kernpunten:

  • We zijn transparant en communiceren actief naar alle betrokkenen over de wijze waarop we met gegevens en informatie omgaan. In dit geval zijn de betrokkenen ouders, leerlingen, medewerkers, leveranciers en dienstverleners.
  • We zorgen voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie.
  • We werken uitsluitend met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken.
  • We werken uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren.

Om alle rechten en plichten t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, maar vooral omdat we bij De Haagse Scholen privacy erg belangrijk vinden, is er een privacyreglement. Daarnaast zijn informatieve folders voor ouders en medewerkers opgesteld, met daarin onder meer de 5 gouden regels die iedereen moet weten over het omgaan met privacy gevoelige gegevens. Deze folders, alsmede het privacyreglement van De Haagse Scholen, kunt u op school opvragen.

Onze school maakt gebruik van online onderwijskundige applicaties. In deze applicaties worden persoonsgegevens verwerkt. De Haagse Scholen sluit met alle leveranciers een bewerkerovereenkomst, waarin rechten en plichten van de school (verantwoordelijke) en leverancier (bewerker) zijn geregeld. De Haagse Scholen maakt hierbij gebruik van de bewerkerovereenkomst van de POraad, welke deel uitmaakt van het POraad privacy convenant. Deze bewerkerovereenkomsten worden door De Haagse Scholen centraal afgesloten.

Op onze school wordt gebruik gemaakt van beeld en filmmateriaal. Wij willen hiermee laten zien hoe leuk het onderwijs is. De Haagse Scholen heeft voor het gebruik van beeld- en filmmateriaal in de openbare ruimte een richtlijn opgesteld, die ook door onze school wordt gehanteerd.

Wij gaan met de meest mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens. Helaas kan het voorkomen dat er gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen. Bij De Haagse Scholen is er daarom (conform de wetgeving), een meldpunt datalekken ingericht. Vanuit dit meldpunt wordt de afhandeling van elk (mogelijk) datalek gecoördineerd. Voor meer informatie zie de schoolgids.