Beweging/gezondheid

Schoolmelk/schoolfruit.

We krijgen regelmatig melk, karnemelk en yoghurt geleverd. Twee keer per week, tijdens de eet- en drinkmomenten, kunnen de leerlingen hieruit kiezen. Dit is geheel vrijwillig. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. De Blokpoelschool is geen ‘gezonde’ school, maar wij zijn ons wel bewust van gezonde voeding. Regelmatig doen we mee aan projecten waarbij de school gratis groenten en fruit geleverd krijgt. Onze leerlingen maken op deze manier kennis met gezonde producten. Wij vragen aan u om hier ook thuis, samen met uw kind, aandacht aan de besteden

Schoolzwemmen

Op de Blokpoelschool is er schoolzwemmen voor de kinderen van groep 4, groep 5, groep Brons en groep Zilver. De ZMOLK groepen Brons, Zilver en Goud nemen ook deel aan het schoolzwemmen. De zwemlessen vinden plaats in zwembad de Waterthor. De kinderen en de leerkrachten/onderwijsassistenten worden bij de school opgehaald door een touringcar vanuit de gemeente Den Haag. Na de zwemles worden ze ook weer terug gebracht naar de school. Als ouder betaalt u hiervoor een bijdrage. Voor meer informatie hierover kunt u kijken onder het kopje ‘voor ouders’, en dan het stuk over de ouderbijdrage. Voor het zwemmen nemen de kinderen zwemkleding en een handdoek mee. Een aantal keer per jaar zullen de kinderen ook het zwemmen met kleding oefenen. Hierover krijgen zij een week van tevoren een briefje mee, waarop staat vermeld wat ze precies aan kleding mee moeten nemen. Zorg ervoor dat de naam van uw kind in de zwemkleding staat. Het zwembad organiseert een paar keer per jaar open weken. Tijdens die weken kunt u tijdens de zwemles van uw kind komen kijken. Dit geldt ook voor het afzwemmen. Door middel van een brief wordt u op de hoogte gesteld van de data. Als uw kind niet mag zwemmen of douchen om medische redenen, dient u een medische verklaring van de (huis)arts te overleggen. Zwemtijden: Alle zwemlessen zijn op donderdag.

Gymlessen

Wij besteden extra aandacht aan het bewegingsonderwijs. Alle leerlingen krijgen drie/vier keer per week gymnastiekles en een keer per week judo. Deze lessen worden gegeven door een gediplomeerde vakleerkracht gymnastiek. Wij hechten veel waarde aan deze sport- en spelactiviteiten vanwege de volgende aspecten:

  • De activiteiten bevorderen gezond gedrag.
  • Behoefte aan beweging, eigen motorische ontwikkeling.
  • Ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals samenwerken en samenspelen.
  • De leerlingen leren omgaan met winnen en verliezen.

Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding. Dit moet een turnpakje of een zwarte korte broek met een wit school T-shirt zijn. Dit school T-shirt wordt eenmaal gratis verstrekt, tevens wordt het shirt gebruikt voor de herkenbaarheid bij schoolreisjes en/of excursies. Een tweede shirt kan voor € 5,- extra aangeschaft worden. Leerlingen mogen ook een gewoon wit T-shirt gebruiken tijdens de gymles. Dit T-shirt mag niet voorzien zijn van een opdruk aan de voor- of achterkant. Gymschoenen zijn niet verplicht, maar we raden het wel aan om voetinfecties en blessures te voorkomen. Eenvoudige canvas gymschoenen zijn prima, als ze maar geen zwarte strepen achterlaten en niet buiten gedragen worden. Het is verplicht om na de gymlessen te douchen. Daarom moeten de kinderen ook een handdoek meenemen.