Rijke leeromgeving

Op de Blokpoelschool ontwikkelen wij in iedere klas een rijke leeromgeving, die past bij de doelgroep. Deze rijke leeromgeving is bedoeld om de leerlingen te helpen bij hun leerproces en ontwikkeling. De visuele ondersteuning van een rijke leeromgeving is voor veel van onze leerlingen een prettige manier van werken.
Toch moeten we goed nadenken over een rijke leeromgeving op de Blokpoelschool. Onze leerlingen hebben vaak moeite met het verwerken van prikkels, niet alleen van wat zij horen, maar ook van wat zij om zich heen zien.
De rijke leeromgeving op een school voor Speciaal Onderwijs moet daarom in onze ogen voldoen aan andere eisen dan die op een reguliere basisschool.

Wat wij belangrijk vinden aan een rijke leeromgeving:

  • Het is duidelijk voor leerlingen en bezoekers van de klas waar er op dit moment aan gewerkt wordt in de desbetreffende groep.
  • De leerlingen kunnen trots zijn op wat ze geleerd hebben doordat ze dit terugzien in de klas/school.
  • De leerlingen worden gemotiveerd tot leeractiviteiten doordat ze onder ‘handbereik’ zijn en op een uitdagende manier gepresenteerd worden.
  • De leerlingen worden gestimuleerd tot een andere manier van werken (bijvoorbeeld samenwerken, coöperatieve opdrachten) en leren door de werkvormen in de hoeken.
  • De leeromgeving is ondersteunend bij dat wat er op dat moment actueel is in de klas. Bijvoorbeeld ondersteuning bij spelling of rekenen, maar ook een ‘emotiemeter’ waarbij de leerling kan aangeven hoe hij/zij op dat moment in zijn/haar vel zit.
  • De leeromgeving biedt ruimte om tot rust en ontspanning te kunnen komen door verschillende manieren van werken te faciliteren. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leeshoek)
  • De rijke leeromgeving heeft een rustige uitstraling en wordt vooral achterin de klas en buiten het lokaal gesitueerd, niet rondom het bord.