Leerlingenvervoer

De Blokpoelschool is niet altijd de school om de hoek voor uw kind. Vaak bent u daardoor aangewezen op leerlingenvervoer.
Leerlingenvervoer is een zaak tussen ouders, gemeente en vervoerder. De Blokpoelschool is hier geen partij in. Wel vinden wij het belangrijk dat het vervoer zo veilig mogelijk verloopt. Wij zullen incidenten die plaatsvinden tijdens het taxivervoer nabespreken met de betrokken leerlingen, en soms ook met de chauffeur. Klachten, aanvragen etc. dienen echter allemaal via de gemeente of via de vervoersbemiddelaar te verlopen.

Voor de gemeenten Den Haag, Delft en Rijswijk is dit Trafficon. Voor Voorburg-Leidschendam is dit Stichting Woeij. Voor alle overige gemeenten loopt dit via de gemeente zelf.
Wanneer u leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt u de aanvraagformulieren gebruiken die op de website van de gemeente te vinden zijn. (Aanvragen leerlingenvervoer Den Haag) De aanvraag kan ingeleverd worden bij de administratie van de Blokpoelschool. De Blokpoelschool levert dan een onderbouwing aan.
Voor vragen rondom de aanvraag kunt u terecht bij de gemeente, afdeling leerlingenvervoer.

Handige links:

Aanvragen leerlingenvervoer Den Haag
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/reizen-naar-school-leerlingenvervoer-aanvragen.htm

Contact lopend leerlingenvervoer gemeentes Den Haag, Delft, Rijswijk:
https://www.trafficon.nl/links/contact/
https://samenreizenmet.carolienaalders.nl

Wij maken gebruik van de volgende afspraken:

  • Als u merkt dat het vervoer van uw kind te laat is, geeft u dit dan door aan de vervoersmaatschappij en aan de school.
  • Als uw kind op bepaalde dagen geen gebruik maakt van het vervoer, meld dit dan aan de vervoersmaatschappij.
  • Als uw kind ziek is, informeer dan de school en de vervoersmaatschappij. Als uw kindweer beter is, vergeet dan niet de vervoersmaatschappij weer op de hoogte te stellen.

Zelfstandig reizen

De Blokpoelschool stimuleert het zelfstandig reizen door leerlingen. De ritten van de taxi’s zijn vaak lang en kunnen voor veel overprikkeling zorgen bij onze leerlingen. Het gevoel van eigenwaarde, wat erg belangrijk is bij speciale leerlingen, dient hierbij goed in de gaten gehouden
te worden. Zodra leerlingen in staat zijn om zelfstandig te reizen of om hiermee te gaan oefenen, zullen wij dit aanmoedigen en met u bespreken. De gemeente Den Haag heeft een pilot met de vervoerswaaier zodat leerlingen begeleid kunnen oefenen met zelfstandig reizen. Voor meer informatie kijk op www.samenreizenmet.nl
Ook via MEE op Weg kan dit getraind worden. Meer informatie hierover is te vinden bij de Schoolmaatschappelijk Werker.