WELKOM BIJ DE BLOKPOELSCHOOL

De Inspecteur W.P. Blokpoelschool is een school voor Speciaal Onderwijs voor
leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of systeemproblematiek.

De gedragsproblematiek van onze leerlingen heeft een externaliserend karakter.
Op De Blokpoelschool werken we vanuit de waarden eenduidigheid, veiligheid, structuur en eigenheid en staan we voor de kwaliteiten succeservaringen opdoen, vertrouwen en de balans tussen in- en ontspanning. Binnen het speciaal onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen is het belangrijk om de kwaliteiten van de leerling voorop te stellen en te werken vanuit het principe ‘Samen bouwen aan nieuwe kansen’.